018/563-773

Garancija


Yelnicom za sve gume u svojoj ponudi daje garanciju u trajajnju od najmanje 24 meseci od datuma kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.