Maloprodaja Niš: 018/4251-485 * VP Niš: 018/563-773, 774, * MP Leskovac: 016/220-176

Garancija


Yelnicom za sve gume u svojoj ponudi daje garanciju u trajajnju od najmanje 24 meseci od datuma kupovine.

Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana, a rok za rešavanje reklamacije je 15 dana od prijema zahteva.